స్టాక్ మార్కెట్ పై Demonetization (పెద్దనోట్ల రద్దు) యొక్క ప్రభావం

Impact of Demonetization on Indian stock market:

కొన్ని సంఘటనలు అరుదుగా జరుగుతాయి. మరికొన్ని జీవితంలో కేవలం ఒక్కసారే సంభవిస్తాయి. జీవితాంతం ఎదురుచూసినా కొందరికి కొన్ని సంఘటనలను చూసే అదృష్టం (?) లభించకపోవచ్చు. అలాంటి ఘటనను ప్రత్యక్షంగా చూసినవారికి, వృద్దాప్యంలోకి చేరుకున్న తరువాత తమ మనవళ్ళకి రకరకాల వర్ణనలు జోడించి, దానిగురించి చెప్పుకునే భాగ్యం కలుగుతుంది. Skylab కూలిపోవడం, ఎమర్జెన్సీ విధింపబడటం…అలాగే ఇప్పుడు ఈ Demonetization….

అప్పుడప్పుడూ వినడమే తప్ప స్వయంగా ఎప్పుడూ చూసి ఉండకపోవడం వల్ల (కొందరు తప్ప) ఎవ్వరికీ ఏమీ అర్థంకాని గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అయితే అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక అన్నట్లు Demonetization వల్ల భారత మార్కెట్లు త్వరలోనే పతనమవుతాయని కొందరు అంచనాలు వేసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. అయితే నిజంగా ఈ Demonetization ప్రభావం మార్కెట్ పై ఎంతమటుకు ఉండవచ్చో ఓసారి చూద్దాం.

Read More